Yazılım Kalite Hizmetleri

Yazılım kaynak kodlarının analizi, yazılım kalitesine yönelik çalışmalarını temelidir ve kuruma en fazla katma değer bu şekilde sağlanır.

Kötü bir yazılım kalitesi işin kalitesini doğrudan etkiler. Performansı düşürür, kullanıcıların (iç ve dış) sizin hakkındaki düşüncelerini etkiler, BT bölümünün saygınlığını etkiler, maliyetleri etkiler, gereksiz ve sıkıcı tekrarlar getirir, sonunda herkesi olumsuz etkiler.

Pek çok kurum bu konuyu asla ve asla inkar etmez ama pek de yapmaz, yapamaz.  Çünkü vakit bulamaz, konsantre olamaz.

Programcıları ekranın başından kaldırıp yazılım olmayan bir başka iş ile uğraştırmak mümkün değildir. Çok sıkıştırıldıklarında ise programcılar, “kalite işleri ile uğraşmaktan program yazmaya vaktimiz kalmıyor” diye şikayet ederler.

BT bölümleri sık sık yazılım kalitesi ile ilgilenmeye çalıştıklarını ancak bir türlü sonucuna varamadıklarından şikayet ederler.

Önerimiz, bu döngüye son vererek, kaynak kodlarının kalitesinin sağlanması ve kaynak kod üreten paydaşların, ortaya koydukları ürünlerin kalitesinin denetlenmesi, öneriler ile iyileştirilmesi, ölçümler ile bunun takip edilmesi, ve kalitenin artırılması, ve size katma değer sağlanmasına için Yazılım Kalite Kapısı oluşturulmasına dönük bir hizmet paketidir.