Yazılım Geliştirme ve Dış Kaynak Kullanımı

Infosafe, sizlerin yapınıza uygun süreç analizlerini ve mimariyi sizinle birlikte kurgular.

sizin yapınıza en uygun ve katma değer sağlayacak çözümü geliştirir.

 

Başta J2EE ve .NET omak üzere farklı platformlarda çalışabilen çözümler üretir.